DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT HANPAD

Các sản phẩm của chúng tôi cung cấp cho hơn 20 khách hàng tại Mỹ, Nhật và Châu Âu.

 

 

 

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI TẠO RA MỖI NĂM

1,2 Tỷ túi cuộn

12 Triệu túi bệnh viện

0,2 Tỷ túi siêu thị

1 Triệu m2 màng 3 lớp

0,6 Tỷ túi thực phẩm

2 Triệu m2 màng nông nghiệp


 

LIÊN HỆ

    Họ Tên *
    Email *
    Nội dung *