Công ty Cổ phần Đầu tư Hanpad (DBID 31960 và Audit ID 190872) vừa hoàn thành kỳ kiểm toán BSCI vào ngày 26 tháng 08 năm 2020 tại Nhà máy sản xuất Hanpad – Bắc Ninh

 

Kết quả đánh giá lần này Hanpad đạt mức B trong 5 mức ( A, B, C, D, E )

Từ khi ra đời năm 2003 thì BSCI ( Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội ) đã chứng tỏ được sức ảnh hưởng của mình vào nền kinh tế thế giới nhờ những quy tắc của mình trong Doanh Nghiệp. Đây là Bộ quy tắc đánh giá việc tuân thủ trách nhiệm xã hội của Doanh Nghiệp với người lao động.

Việc này cũng cho thấy ngoài mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thành kế hoạch sản xuất, Công ty Hanpad còn hướng đến mục tiêu khác trong đó có nội dung cải thiện tốt nhất điều kiện làm việc, chăm lo cho sức khỏe cho người lao động, tạo môi trường làm việc tốt và an toàn.

Khi đạt chứng nhận BSCI, đối với các đối tác kinh doanh, khách hàng của Công ty Hanpad lại có thêm một niềm tin mới, niềm tin về sự tuân thủ trách nhiệm xã hội toàn cầu. Việc tuân thủ tiêu chuẩn của BSCI đạt được lần này càng minh chứng cho những sản phẩm sản xuất tại Hanpad ngày càng được tuân thủ những cam kết đối với các tiêu chuẩn.