TIN CÔNG TY - SỰ KIỆN


 

Lễ tổng kết tại Công ty CP Đầu Tư Hanpad năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Hanpad tự hào là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu túi nhựa hàng đầu Việt Nam. Lễ tổng kết 2018 là một trong những sự kiện đáng nhớ đối với toàn thể công ty...

Hanpad chuyển mình trong chiến lược đầu tư mới

Công ty cổ phần Đầu tư Hanpad đã đầu tư hơn 2 triệu USD để sản xuất sản phẩm túi ni lông chất lượng cao xuất khẩu và màng nông nghiệp. Đây là một tín hiệu đáng mừng giúp bà con nông dân tăng năng suất cây trồng...

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG